Projektről

Támogatás összege (Ft): 142 601 530

Összköltség (Ft): 142 601 530

A projekt megvalósításának kezdete: 2017.06.15.

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2020.03.02.

 

Rövid összefoglaló:

Anarcs településen az elmúlt évek csapadékos hónapjai alatt több helyen keletkeztek káros csapadékvíz általi elöntések. A meglévő vízelvezető rendszer több helyen is felújításra szorul, illetve lokális helyeken nincs hatékony csapadékvíz elvezetés. Az előzőekben vázolt probléma részleges megoldására szolgál a település egyik jelentős levezető csatornájának rekonstrukciója és az extrém csapadékmennyiség kezelésére szolgáló záportározó kialakítása.  

a) A projekt célja, tervezéssel érintett területek részletes bemutatása:

Anarcs Község Önkormányzata pályázati forrásból kívánja megvalósítani a belterületi csapadékvíz-elvezető csatornahálózat egy részének rekonstrukcióját. A Damjanich utca – Kölcsey Ferenc utca – 0131 hrsz utca – Rákóczi Ferenc utca által határolt területen a mértékadó, illetve azt meghaladó belvízhelyzetben a meglévő rendszer visszaduzzaszt, a talajvízszint megemelkedik, a belterület beépített részein több helyen a csapadékvíz összegyülekezik. A megváltozott időjárási körülmények miatt csapadékosabb időszakban, illetve heves esőzéseknél a csapadékvíz problémát okozhat, a járdalap burkolt vízelvezető hálózat nem tudja megfelelően elvezetni a keletkező csapadékmennyiséget, a jelenlegi csapadékvíz hálózat több évtizede épült, nem működik, az átereszek, támfalak tönkrementek. A 0131 hrsz-on található egy földmedrű árok, de ennek kapacitása kevés, heves esőzésekor kiönt, veszélyeztetve a környező ingatlanokat. A szűk utcákon a nyílt csatorna akadályozza a gépjárműforgalmat, megnehezíti a parkolást is.

b) A tervezett műszaki megoldások részletes bemutatása:

1. A 0131 hrsz – Rákóczi utcakeresztezésénél egy záportározó kialakítása.

2. A Damjanich utca – Kölcsey Ferenc utca – 0131 hrsz utca – Petőfi Sándor utca által határolt területen keletkezett csapadékvízegy részének elvezetése a 0131 hrsz-on található záportározóba, a másik részen keletkezett csapadékvíz elvezetése a Damjanich utcán keresztül a Léhártai csatornába.

Tervezett csatornák:

- CS-2-0 j. csatorna: A Damjanich és a Petőfi Sándor utcán keletkezett csapadékvíz egy részét vezeti el a Léhártai csatornába. A CS-2-0 csatornába köt a CS-2-1 j. csatorna (Petőfi Sándor utca). A hely szűke miatt mindkét csatorna zárt, a meglévő burkolat mellé pedig K szegélyt építünk, mely a zárt csatornába vezeti a keletkezett szennyvizet.

- CS-3-0 j. csatorna a Kölcsey – József Attila – Petőfi Sándor utcákon keletkező csapadékvizek elvezetését szolgálja. A CS-3-0 j. csatorna a régi szikkasztó árokból kialakított V-I. jelű víztározó, melynek 524,2 m3-es kapacitása biztosítja a keletkezett csapadékvíz biztonságos elszikkasztását. A CS-3-1 (Petőfi Sándor u.), CS-3-2 (József Atttila u.) és a CS-3-3 j. (Kölcsey Ferenc u.) zárt csatornák kötnek a CS-3-0 jelű földmedrű szikkasztó árokba/V-I. jelű víztározóba. A meglévő útburkolatok mellé vízelvezető „K” szegélyt terveztünk, mellyel a csapadékvíz a zárt csatornába vezethető és a szűk utcákon nem akadályozza a parkolást sem.

A rekonstrukció után lehetővé válik a keletkezett csapadékvizek gond nélküli, biztonságos elvezetése.

A tervezett vízelvezető hálózat eredményeként megvalósuló Anarcs település belterületi csapadékvíz-elvezetési beruházása során 370 fm nyílt, 836 fm zárt csapadékvíz-elvezető létesítmény és 1 db zárportározó kerül kialakításra vagy felújításra. Így elérhetővé válik, hogy a település K-i része biztonságos lakókörnyezet valósuljon meg, és a felújított csatornákba bekötő egyéb csapadékcsatornák is megfelelően el tudják szállítani a keletkezett felesleges csapadékvizeket.